ضرب المثل هایی که با حرف ((غ)) آغاز می شوند

 

غاز چراندن

نهایت بیکاری.

 

غزل خداحافظی خواندن

به دو معنی:

پایان عمر و دم مرگ.

جدایی و یا قهر و کناره‌گیری و قطع مراوِده.

 

غسل می‌کنم غسل پشه، می‌خواد بشه می‌خواد نشه

تطهیر و شستشو و کار سطحی و ناقص و سرسری.

 

غفلت موجب پشیمانی است

سهل‌انگاری در کاری یا استفاده نکردن از فرصت مناسب موجب ندامت خواهد شد.

 

غلام حلقه به گوش

مثل برده مطیع و گوش به فرمان بودن.

 

غوره نشده مویز شده

به کوچکی که بخواهد بزرگی کند می‌گویند.

 

غول بی‌شاخ و دُم

کسی که هیکل بزرگ و تنونمندی دارد اما به اندازه هیکلش بزرگ نیست. کنایه از فرد قوی هیکل و درشت بنیه اما حقیر و نادان.

ضرب المثل های عامیانه به ترتیب حروف الفبا

 

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ
ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ
ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

لطفا بانظرات خود ما را برای ادامه راه دلگرم کنید.

سپاسگزارم

مدیریت سایت پارس ادب