گنجینه سوالات و نکات درسی و آموزشی ادبیات فارسی

۶ مطلب با موضوع «ادبیات فارسی :: دانش زبانی(دستور)» ثبت شده است

حروف ربط و اضافه در زبان فارسی

حروف ربط و اضافه در زبان فارسی

 

بعضی از کلمه ها معنی مستقلی ندارند و در سخن برای پیوند دادن کلمه ها یا جمله ها به یکدیگر یا نسبت دادن کلمه ای به کلمه ای یا جمله ای و یا نشان دادن نقش کلمه ای در جمله به کار می روند. این کلمه ها راحرف می گویند.

۱۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پارس ادب

مفعول

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پارس ادب

تعریف متمم و انواع آن
۱۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پارس ادب

فعل و انواع فعل در دستور زبان فارسی۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پارس ادب

نهاد (فاعل)

 

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پارس ادب